Од лудачке кошуље -до одрживог модела опстанка Србије и Балкана