После завршетка студија на Економском факултету у Београду 1963 године и отслужене војне обавезе  Краљеву 1963-1964 године, запослио се  на месту “ референт за план и анализу“ у предузећу Семе, Export-Import, у улици Адмирала Гепрата у Београду. од октобра 1964 до септембра 1965 године У то време отварања Југославије законима тржишта и према свету, покушавао је да у његовом предузећу модернизује пословање уз примену нових  сазнања из маркетинга и менаџмента. Предлагао је  да се уместо три  продавнице семенске робе у Србији, и ниједне ван Србије, Семе оријентише на већи број продајни пунктова, те да се уведе награђивање према учинку. Уместо подршке, био је од окошталих бирократских руководилалаца предузећа био оквалификован као “ либерал“,“ за ширење западних утицаја“, због чега је био принуђен да под притисцима напусти земљу и настани се у Бриселу Белгија. Убрзо након напуштања предузећа либерална струја у Семену , која га је подржавала, је следећи његове анализе отворила петнаестак нових продавница

http://enlite.org/sage/2.pdf, стране 701-702, страна 686.

Као тадашњи млади економиста иступао је у првој половини 1960-их година са тезом да Београд треба да искористи своја преимућства, да сиђе на реке.

http://enlite.org/sage/2.pdf, стране 598, 599

У Бриселу Белгија je од септембра 1969 до јуна 1971 године, био запослен у FEBECOP-у при Социјалистичкој партији Белгије, на радном месту“ Шеф Службе истраживања тржишта“  .

Успео је да истражи и направи план унапређења супермаркета, што је водило зачетку реформисања метода пословања [1]

По повратку из Белгије у Београд јула 1971 године, је упркос политичкој дискриминацији која се одражавала и у професији се залагао за имплементавцију маркетинг концепта , био је део међународног тима који је тај концепт уградио у пословање Железаре“ Зеница“ . Објављиваоје стручне анализе у часописима “Тржиште и пласман“` Маркетинг“ “ Директор“ указујући на неопходност да се Југославија оријентише ка отварању и тржишној економији. Од фебруара1976 године до септембра 1977 године је био запослен у предузећу“ ФГ Рекорд“ Раковица на радном месту“ Шеф службе истраживања тришта“, установио је да “ Рекорд“ убрзано губи учешће у тржишту земље, у корист фирми из Хрватске и Словеније, које усвајају модерне концепте пословања. Закључио је да Рекорд треба да се окрене примени маркетинг концепта у своме чпословању, због чега је био оквалификован као “ техноменаџер“,, либерал“ па је био пр инуђен да напусти предузеће [2],

Од 1992 године па до данашњих дана као представник ISIL-a, Liberty International (https://liberty-intl.org/) за Србију публиковао best seler професора Кена Скуланда  “The Adventures of Jonathan Gullible“ (   https://www.jonathangullible.com/)на шест балканских језика. Добио је марта 1999 године признање  The Bruce Evoy Memorial Award – [3]

Oд 2004 до 2017 године радио на развоју туризма у завичају на Дрини, у општини Љубовија, западна Србија. [4]

Знајући да је Дрина неоткривени драгуљ Eвропе, од априла 2004.године, све до данашњих дана улагао  изузетан труд у границама скромних могућности, да промовише ову необичну реку, и тако допринесе економској  добробити  родног краја. 

Уз огроман вишегодишњи, скоро свакодневни труд, такорећи без икаквих средстава, примењујући знања из маркетинга, je успео да у извесној, значајнијој мери, анимира поједине туристичке сегменте у Београду и Србији.Његов know-how, лични пример и савети, су инспирисали локалне туристичке посленике да се потруде да ова регија сада започне да добија нови полет, видећи у туризму могућу одрживу ансу развоја.

Од лудачке кошуље -до одрживог модела опстанка Србије и Балкана